CAA Poland tomorrow

caapolandDear Polish and less-Polish friends! Tomorrow a new CAA chapter will have it’s inaugural meeting: CAA Poland is born! The line-up sounds great, although a few more vowels would be welcome 🙂 Philip Verhagen will give a keynote presentation and Iza Romanowska might make a guest appearance with a recorded remote presentation. Check out the CAA Poland Facebook group for more information. Let’s go to Poland all!

Program konferencji:

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 10.10 inauguracja konferencji
10.10 – 10.30 CAA International i CAA oddział Polska – wprowadzenie
10.30 – 11.15 wykład gościnny: dr J.W.H.P. (Philip) Verhagen, Faculteit der Letteren (oudheid), Vrije Universiteit Amsterdam

11.15 – 11.30 przerwa kawowa

PANEL I: Panel ekspercki

11.30 – 11.50 dr A. Prinke (Muzeum Archeologiczne w Poznaniu) OD OŚMIOBITOWCA DO PROJEKTÓW EUROPEJSKICH”: Dorobek Muzeum Archeologicznego w Poznaniu na polu komputeryzacji”
11.50 – 12.10 mgr inż. P. Kaczmarek (Esri Polska /Fundacja Centrum GeoHistorii) Mój poligon doświadczeń z historią i archeologią czyli świat oczami GISowca
12.10 – 12.30 mgr J. D. Mejor (Biblioteka Narodowa) Stan digitalizacji w sektorze Bibliotek
12.30 – 12.45 dyskusja
12.45 – 13.00 przerwa

PANEL II: LiDAR

13.00 – 13.20 mgr M. Legut – Pintal, mgr Ł. Pintal (Politechnika Wrocławska) Perspektywy wykorzystania danych pozyskanych w programie ISOK w prospekcji archeologicznej. Przykład założeń
obronnych dorzecza Nysy Kłodzkiej
13.20 – 13.40 K. Hanus (Uniwersytet Jagielloński/ University of Sydney) Optymalizacja przetwarzania danych LiDAR pozyskanych w trakcie badań nad cywilizacjami lasu tropikalnego
13.40 – 14.00 M. Jakubczak (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) LiDAR, GIS, GPS w badaniach nad prahistorycznym górnictwem krzemienia, na przykładzie pola górniczego „Skałecznica Duża”
14.00 – 14.15 dyskusja
14.15 – 15.15 przerwa obiadowa

PANEL III: Nowoczesne metody dokumentacji (I)

15.15 – 15.35 inż. arch. Karolina Majdzik (Politechnika Wrocławska), Anna Kubicka (Politechnika Wrocławska) Cyfrowe metody dokumentacji w pracach archeologiczno – architektonicznych na podstawie badań w Deir el – Bahari i Marina el – Alamein
15.35 – 15.55 mgr P. Rajski (Politechnika Wrocławska) Doświadczenia z inwentaryzacji zamków śląskiego pogranicza. Porównanie metod inwentaryzacji w badaniach architektonicznych i konserwacji
15.55 – 16.15 mgr W. Ejsmond (Uniwersytet Warszawski), mgr J.Chyla (Uniwersytet Jagielloński) Zastosowanie mobilnego systemu GIS w badaniach na zespole stanowisk archeologicznych
w Gebelein
16.15 – 16.30 dyskusja

PANEL IV: Nowoczesne metody dokumentacji (II)

16.30 – 16.50 mgr Ł. Miszk (Uniwersytet Jagielloński) Standardy prowadzenia dokumentacji na stanowisku Nea Pafos
16.50 – 17.10 mgr M. Bryk, mgr J. Chyla (Uniwersytet Jagielloński) Weryfikacja archeologicznych badań powierzchniowych przy pomocy GIS
17.10 – 17.25 dyskusja
17.25 – 17.40 przerwa kawowa

PANEL V: Prospekcja i analiza danych

17.40 – 18.00 mgr B. Pankowski (Uniwersytet Jagielloński), mgr Andrzej Święch Użycie nowych technologii w badaniach podwodnych na Wiśle
18.00 – 18.20 A. Rokoszewski (Uniwersytet Warszawski) Gdzie wzrok sięga – wykorzystanie analizy pola widzenia (viewshed analysis) do badań archeologicznych
18.20 – 18.40 M. Gilewski (Uniwersytet Warszawski) Wykorzystanie Erosion Productivity Impact Calculator (EPIC) w badaniach nad rolnictwem Majów
18.40 – 19.00 dyskusja

19.00 – 19.30 spotkanie CAA PL

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: